2006-05-17

Enquete weblogs voor bedrijven

Naar aanleiding van de dagactiviteit met als thema weblogs voor bedrijven organiseert TI/KVIV een enquete om te peilen naar de stand van zaken over weblogs voor bedrijven in België. Je kan die hier invullen. Onder de deelnemers aan de enquete worden bovendien drie gratis deelnames aan de dagactiviteit verloot. De enquete moet wel ingevuld worden voor 1 juni.

Technorati : - - - -

2006-04-25

Programma

Het programma van de dagactiviteit "Weblogs voor bedrijven" is vastgelegd :

Waarom maken weblogs het verschil?
Maarten Schenk, Movable Type Coordinator Europe, SixApart

Technische aspecten van weblogs
Peter Forret, technologie en media consultant, Forret.com

Enkele juridische aspecten van blogs
Edwin Jacobs, bedrijfsjurist, vrij medewerker ICRI - KULeuven

Hoe moet marketeers en merken omgaan met blogs en vice versa
Franky Willekens, Ogilvy Belgium

IBM's Blogging Strategy
Philippe Borremans, Public Relations Manager, IBM België

Blogs in de marketing-mix: één stap van push naar pull - ervaringen bij Partena Ziekenfonds
Bart De Waele, Netlash en Ilse Jansoone, Manager Contact Center en e-Business, Partena - Onafhankelijk Ziekenfonds Vlaanderen

Bloggen: van binnen naar buiten
Cindy De Smet, Strategic Social Software Consultant, These Days

User is King - Over content en macht
Clo Willaerts, Marketing & Communication Manager, Consumer media division, Belgacom Skynet

Weblogs binnen bedrijven - Case Postzegelblog.nl
Frank Janssen, TPG Post, Nederland

Meer info kan op de site van TI/KVIV teruggevonden worden : www.ti.kviv.be/weblogs

Technorati : - -

2006-04-01

Sprekers

Het programma voor de dagactiviteit Weblogs voor Bedrijven (6 juni 2006) staat grotendeels op punt. We hebben een aantal personen bereid gevonden een presentatie te verzorgen. Op het gedetailleerde programma zal u nog enkele dagen moeten wachten. We kunnen wel reeds enkele namen van sprekers bekendmaken : Maarten Schenk, Peter Forret, Edwin Jacobs, Franky Willekens, Philippe Borremans, Bart De Waele, Ilse Jansoone en Cindy De Smet.

Technorati : - -

2006-03-15

Gastbloggers

KVIV beschikt nog niet over een weblog, hier wordt nog over nagedacht. Bijgevolg hebben we gekozen voor een gratis weblog bij Blogger.com. Eén van de mogelijkheden van Blogger.com is dat meerdere personen berichten kunnen plaatsen op een Blogger.com-weblog. We zullen de sprekers op de dagactiviteit Weblogs voor Bedrijven de mogelijkheid bieden hier ook berichten te plaatsen. Personen die ook iets interessants wensen mee te delen in het kader van de dagactiviteit Weblogs voor Bedrijven kunnen ons via WeblogsVoorBedrijven bij gmail contacteren zodat we hen ook kunnen toevoegen aan het lijstje van de bloggers.

Technorati : - - -

Sprekers gezocht

We hebben een aantal personen gecontacteerd met de vraag of ze geïnteresseerd zijn een bijdrage te verzorgen op de dagactiviteit. Tot nu toe hebben reeds twee personen toegezegd (bedankt C. en F.). Van zodra er meer duidelijkheid is over het programma zal het via dit kanaal bekend gemaakt worden. Personen met suggesties voor interessante sprekers (bijvoorbeeld zichzelf) kunnen ons deze bezorgen op WeblogsVoorBedrijven bij gmail.

Technorati : - - - - -

2006-03-14

Dagactiviteit "Weblogs voor Bedrijven"

Binnen het Technologisch Instituut van KVIV hebben we het idee opgevat een studiedag te organiseren rond het thema Weblogs voor Bedrijven.

In 2005 hebben we reeds een gratis avondactiviteit rond het thema Weblogs en on-line netwerken georganiseerd. Beide sprekers en enkele aanwezigen hebben hierover nog enkele sporen nagelaten.

De sprekers
Luc Van Braekel : Agenda: Weblogs en on-line business netwerken
Hendrik Deckers : 20/04/2005: TI/KVIV voordracht over weblogs en on-line netwerken en Slides van de KVIV voordracht over Online Business Networks

Enkele aanwezigen
Maarten Schenk : Luc Van Braekel en Hendrik Deckers
Hans Mestrum : Bijeenkomst weblogs en on-line business netwerken en Weblogs en online businessnetwerken

Met de nieuwe dagactiviteit wensen we aan te tonen in welke mate weblogs voor bedrijven een interessant middel kunnen zijn om relaties op te bouwen met cliënten, partners, medewerkers, … We hopen een aantal interessante sprekers te vinden die dit thema kunnen illustreren met concrete cases. Deze activiteit past overigens ook in het jaarthema van KVIV voor 2006 : Netwerken stimuleren groei. Weblogs zijn immers een middel voor personen en voor bedrijven om met elkaar in contact te komen en te communiceren.

De activiteit zal plaatsvinden op dinsdag 6 juni in het Ingenieurshuis te Antwerpen. Verder nieuws volgt binnenkort.

Technorati : - - - -