2006-03-15

Gastbloggers

KVIV beschikt nog niet over een weblog, hier wordt nog over nagedacht. Bijgevolg hebben we gekozen voor een gratis weblog bij Blogger.com. Eén van de mogelijkheden van Blogger.com is dat meerdere personen berichten kunnen plaatsen op een Blogger.com-weblog. We zullen de sprekers op de dagactiviteit Weblogs voor Bedrijven de mogelijkheid bieden hier ook berichten te plaatsen. Personen die ook iets interessants wensen mee te delen in het kader van de dagactiviteit Weblogs voor Bedrijven kunnen ons via WeblogsVoorBedrijven bij gmail contacteren zodat we hen ook kunnen toevoegen aan het lijstje van de bloggers.

Technorati : - - -

Sprekers gezocht

We hebben een aantal personen gecontacteerd met de vraag of ze geïnteresseerd zijn een bijdrage te verzorgen op de dagactiviteit. Tot nu toe hebben reeds twee personen toegezegd (bedankt C. en F.). Van zodra er meer duidelijkheid is over het programma zal het via dit kanaal bekend gemaakt worden. Personen met suggesties voor interessante sprekers (bijvoorbeeld zichzelf) kunnen ons deze bezorgen op WeblogsVoorBedrijven bij gmail.

Technorati : - - - - -

2006-03-14

Dagactiviteit "Weblogs voor Bedrijven"

Binnen het Technologisch Instituut van KVIV hebben we het idee opgevat een studiedag te organiseren rond het thema Weblogs voor Bedrijven.

In 2005 hebben we reeds een gratis avondactiviteit rond het thema Weblogs en on-line netwerken georganiseerd. Beide sprekers en enkele aanwezigen hebben hierover nog enkele sporen nagelaten.

De sprekers
Luc Van Braekel : Agenda: Weblogs en on-line business netwerken
Hendrik Deckers : 20/04/2005: TI/KVIV voordracht over weblogs en on-line netwerken en Slides van de KVIV voordracht over Online Business Networks

Enkele aanwezigen
Maarten Schenk : Luc Van Braekel en Hendrik Deckers
Hans Mestrum : Bijeenkomst weblogs en on-line business netwerken en Weblogs en online businessnetwerken

Met de nieuwe dagactiviteit wensen we aan te tonen in welke mate weblogs voor bedrijven een interessant middel kunnen zijn om relaties op te bouwen met cliënten, partners, medewerkers, … We hopen een aantal interessante sprekers te vinden die dit thema kunnen illustreren met concrete cases. Deze activiteit past overigens ook in het jaarthema van KVIV voor 2006 : Netwerken stimuleren groei. Weblogs zijn immers een middel voor personen en voor bedrijven om met elkaar in contact te komen en te communiceren.

De activiteit zal plaatsvinden op dinsdag 6 juni in het Ingenieurshuis te Antwerpen. Verder nieuws volgt binnenkort.

Technorati : - - - -