2006-03-14

Dagactiviteit "Weblogs voor Bedrijven"

Binnen het Technologisch Instituut van KVIV hebben we het idee opgevat een studiedag te organiseren rond het thema Weblogs voor Bedrijven.

In 2005 hebben we reeds een gratis avondactiviteit rond het thema Weblogs en on-line netwerken georganiseerd. Beide sprekers en enkele aanwezigen hebben hierover nog enkele sporen nagelaten.

De sprekers
Luc Van Braekel : Agenda: Weblogs en on-line business netwerken
Hendrik Deckers : 20/04/2005: TI/KVIV voordracht over weblogs en on-line netwerken en Slides van de KVIV voordracht over Online Business Networks

Enkele aanwezigen
Maarten Schenk : Luc Van Braekel en Hendrik Deckers
Hans Mestrum : Bijeenkomst weblogs en on-line business netwerken en Weblogs en online businessnetwerken

Met de nieuwe dagactiviteit wensen we aan te tonen in welke mate weblogs voor bedrijven een interessant middel kunnen zijn om relaties op te bouwen met cliënten, partners, medewerkers, … We hopen een aantal interessante sprekers te vinden die dit thema kunnen illustreren met concrete cases. Deze activiteit past overigens ook in het jaarthema van KVIV voor 2006 : Netwerken stimuleren groei. Weblogs zijn immers een middel voor personen en voor bedrijven om met elkaar in contact te komen en te communiceren.

De activiteit zal plaatsvinden op dinsdag 6 juni in het Ingenieurshuis te Antwerpen. Verder nieuws volgt binnenkort.

Technorati : - - - -