2006-04-01

Sprekers

Het programma voor de dagactiviteit Weblogs voor Bedrijven (6 juni 2006) staat grotendeels op punt. We hebben een aantal personen bereid gevonden een presentatie te verzorgen. Op het gedetailleerde programma zal u nog enkele dagen moeten wachten. We kunnen wel reeds enkele namen van sprekers bekendmaken : Maarten Schenk, Peter Forret, Edwin Jacobs, Franky Willekens, Philippe Borremans, Bart De Waele, Ilse Jansoone en Cindy De Smet.

Technorati : - -